Reklamacije | Uhvati Val

-

O Uhvati val

Reklamacije

Primjedbe, zahtjeve, kritike ili reklamacije možete nam uputiti na e-mail: reklamacije@uhvatival.hr Uhvati val tim odgovorit će u najkraćem mogućem roku.

Krajnji korisnik ima pravo na raskid ugovora sukladno čl. 72 Zakona o zaštiti potrošača i roku za raskid.

Također, bit će nam drago primiti i pohvale na naš rad. Naš cilj je zadovoljstvo korisnika i partnera.