Uvjeti prodaje | Uhvati Val

-

O Uhvati val

Uvjeti prodaje

Datum zadnjeg ažuriranja: 1. travnja 2014.


Uhvati val provodi marketinšku kampanju i posredovanje u prodaji usluga/proizvoda u ime i za račun Partnera na internetskoj stranici Uhvatival.hr. Partner pojedinačnu uslugu/proizvod nudi na prodaju putem Kupona zainteresiranim Kupcima po ugovorenoj promotivnoj prodajnoj cijeni za uslugu/proizvod. Kupac može biti svaka poslovno sposobna osoba koja plaća uslugu/proizvod posredstvom internetske stranice Uhvatival.hr ili drugim načinima plaćanja navedenima na Uhvatival.hr Kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban, ovlašteni korisnik kreditne kartice tj. računa te da ne postoje nikakve poznate mu zapreke za kupnju proizvoda putem Uhvatival.hr.

Uhvati val upućuje javni poziv za podnošenje ponuda za rezervaciju i kupnju Kupona. Uvjet rezervacije Kupona je otvaranje korisničkog računa. Rezervirani Kuponi postaju aktivni samo po postizanju minimalnog broja ugovorenih kupnji (količinski prag). Količinski prag obvezno se navodi uz ponudu. Rezervacijom Kupona Kupac daje suglasnost za naplatu cijene usluge/proizvoda iz Kupona sa kartice kupca. Aktivni kuponi izdaju se na ime Kupca ili ime koje Kupac navede i dokaz su o kupnji određenog proizvoda ili usluge. Osim imena Kupca ili imena koje Kupac navede, Kuponi obavezno moraju sadržavati i oznaku/broj Aktivne kupona, vrstu i model proizvoda ili usluge, rok u kojem Kupac može po završetku promotivne prodaje podnijeti zahtjev za isporuku ili konzumiranje proizvoda ili usluge, način i mjesto preuzimanja ili konzumiranja proizvoda ili usluge, te druge podatke ukoliko je potrebno. Svi Kuponi ispisani s internetskih stranica Uhvatival.hr, ili bilo koje druge stranice povezane s tvrtkom Uhvati val promocijski su Kuponi koji se Kupcima nude ispod prave vrijednosti. Kuponi su podložne pravilima i uvjetima Uhvati val, kao i pravilima Partnera koji sudjeluje u određenoj promotivnoj ponudi. Aktivne kupone Kupac može zamijeniti za usluge/proizvode koji su predmet marketinške kampanje. Partner je isporučitelj usluga/proizvoda Kupcu odnosno osobi na koju glasi Aktivni kupon. Ni Uhvati val ni Partneri nisu odgovorni za izgubljene, uništene ili ukradene Kupone. Uporaba Kupona koja nije u skladu s uvjetima i pravilima korištenja rezultirati će prestankom važenja Kupona. Valjanost Kupona ističe na datum koji je naznačen na njemu te nije produživa. U nadležnosti je Partnera odrediti da li se Potvrde/Kuponi mogu kombinirati sa drugim sličnim promotivnim akcijama i/ili popustima. Vlasnici i izdavači Kupona su Partneri. Kao vlasnici i izdavači u potpunosti su odgovorni za sve ozljede, bolesti, štete, potraživanja, troškove korisnika i drugo koji nastanu konzumacijom usluga ili preuzimanjem i uporabom proizvoda zamjenjenih za Kupone. Reprodukcija, prodaja ili trgovanje Kuponima je zabranjeno ukoliko nije izričito dopušteno uvjetima ponude.

Kupon se odnosi samo na proizvod/uslugu koju prodaje Partner te se ne odnosi na troškove poštarine ili manipulativne troškove. Osim ako drugačije nije navedeno, smije se koristiti samo jedan Kupon po narudžbi. Kreditiranje je u isključivoj nadležnosti Partnera. Ni Uhvati val ni Partner nisu odgovorni za izgubljen ili ukraden Kupon. Svaka uporaba Kupona koja nije u skladu s Uvjetima i pravilima korištenja rezultirat će prestankom važenja Kupona. Valjanost Kupona ističe na datum koji je naznačen na samom Kuponu i kao takav je neproduljiv.

Specifični dodatni uvjeti i pravila korištenja Kupona za konzumaciju hrane i pića u restoranu kao Partneru. Restoran je definiran kao Partner koji kao svoju redovitu poslovnu aktivnost nudi hranu i piće na prodaju te ju isporučuje kupcima/konzumentima navedenim u valjanom Kuponu. U isključivoj je nadležnosti Partnera da li se Kupon može kombinirati s bilo kojim kuponima, bonovima, potvrdama, promocijama trećih osoba. Kuponi vrijede za obroke i piće u restoranu, osim ako nije drugačije navedeno.

Uhvati val, kao ni Partner nisu odgovorni za ukradene ili izgubljene Kupone na bilo koji način.
Svaki pokušaj uporabe Kupona suprotan Uvjetima i pravilima korištenja imati će za posljedicu prestanak važenja Kupona. Valjanost Kupona ističe na datum koji je naznačen na njemu, i kao takav je neproduljiv. Za isporučenu uslugu/proizvod Partner se obvezuje izdati račun Kupcu, osim ako nije izričito drugačije ugovoreno. Za Partnera ne nastaje obveza isporuke odnosno zamjene, ako nije dosegnut ugovoren Količinski prag.

Partner se obvezuje da će svoje obveze iz ovog Ugovora izvršavati pažnjom dobrog gospodarstvenika, profesionalno i po najvišim mogućim standardima, te da će proizvode/usluge na koje se odnosi promotivna prodaja isporučiti uz jednake ili više standarde kvalitete od onih koje primjenjuje u redovnom poslovanju. Partner se obvezuje zaprimiti sve reklamacije Kupaca u odnosu na isporučene usluge/proizvode kao rezultat uspješno provedene kampanje, te na njih odmah reagirati.
Uhvati val nije vlasnik niti posjednik usluga/proizvoda koji su predmet promocije, pa stoga ne može biti odgovorna za njihove materijalne ili pravne nedostatke.

Krajnji korisnik ima pravo na raskid ugovora sukladno čl. 72 Zakona o zaštiti potrošača i roku za raskid.

Krajnji korisnik se slaže da neće smatrati odgovornim tvrtku Uhvati val d.o.o., njezine odgovorne osobe,  zaposlenike i agente, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova,  uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika.

Korištenjem Uhvatival.hr smatra se da su Korisnici, Kupci, Partneri i treće osobe pročitali ove Uvjete te da iste prihvaćaju.

Plaćanje je moguće kreditnim karticama, općom uplatnicom i Internet bankarstvom, a prihvaćamo kartice American Express, MasterCard, Visa i Diners.